USG GENETYCZNE PŁODU

USG genetyczne płodu to nieinwazyjne badanie genetyczne, pozwalające ocenić wysokość ryzyka wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, Pateau, czy Edwardsa. Pozwala też wykryć wady wrodzone serca, wady rozwojowe cewy nerwowej oraz m.in. rozszczep podniebienia. Wykonywane jest między 11-13 ,6 tyg. ciąży, między 18-22 tyg. ciąży i po 30tym tyg. ciąży.